2014 Nissan Dayz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
previous arrow
next arrow

Auction Number
3039
Auction Rate
R
Auction type
Taa Kantou
Bid Price Won
¥217,000
Model Code
B21
Manufacture Y/M
2014/03
Mileage
125,293 km
Engine Capacity
660cc