Contact us

Contact Details

Tsurugi Inc. 26-1 Hongo Nochishin, Imizu-shi
Toyama-ken, Japan
933-0244

E-mail: contact@tsurugi.co.jp

Phone: +8180-8142-2482
Phone: +8190-9761-8430
Tel/Fax: +8176-686-4408

Leave your details, and we’ll contact you