2003 Toyota Estima

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
previous arrow
next arrow

Auction Number
9110
Auction Rate
3
Auction type
Taa Kantou
Bid Price Won
¥86,000
Model Code
MCR30
Manufacture Y/M
2003/05
Mileage
86,408 km
Engine Capacity
3,000cc