2015 Toyota Ractis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
previous arrow
next arrow

Auction Number
114
Auction Rate
3.5
Auction type
TAA Kantou
Bid Price Won
¥475,000
Model Code
NSP120
Manufacture Y/M
2015/07
Mileage
95,000 km
Engine Capacity
1300 cc